Puces


Creative Commons

Les puces són insectes de petites dimensions (d’uns dos mm de longitud), de cos comprimit, sense ales, d’aparell bucal picador-xuclador i potes llargues. La puça comuna pot transmetre, amb la seva picada, diversosparàsits a l’home.

En molts casos, les puces només ocasionen molèsties lleus, però es poden produir reaccions al·lèrgiques a la saliva de la puça, inflamació de les picades i coïssor, pèrdua de cabell (en gratar-se la zona picada), anèmia (casos d’infestacions severes), i eventualment actuen com a portadores de malalties greus com la pesta bubònica o el tifus.

Normalment la temporada de puces correspon als temps càlids a les zones temperades, però en llocs càlids no existeix aquesta estacionalitat.

Per eradicar una plaga de puces serà necessari acabar amb el conjunt de la població de puces: només un 10% és visible, la resta es divideix en ous, larves i pupes que resulten invisibles.

A Stop Plagues establim el tractament òptim, adaptat a cada cas específic. A partir d’això, el personal qualificat s’encarrega d’utilitzar l’equipament i els productes homologats idonis per resoldre cada situació amb èxit.
Truca’ns al 646 535 262