Mosquits

 

mosquit tigre
mosquit

L’activitat dels mosquits es concentra en els mesos més càlids i plujosos i en espais amb molta llum.

Les plagues de mosquits són especialment molestes a causa de les picades que provoquen. Poden perjudicar la salut de les persones, ja que poden ser portadors de diferents malalties.

Control

Les campanyes de control contra plagues de mosquits han d’iniciar-se abans que es manifesti la presència de mosquits adults. És imprescindible la localització dels focus de reproducció de mosquits així com l’estudi de la seva evolució per actuar amb insecticides selectius que permetin la màxima eficàcia per evitar el desenvolupament de les larves. Els mosquits han d’eliminar-se quan encara són larves i en el seu hàbitat (aigua estancada, basses, embornals, etc).