DESINSECTACIÓ

Els insectes són portadors de malalties i contaminen tot el que toquen. Quan el nombre d’insectes sobrepassa el llindar de tolerància, es poden convertir en un problema, tant per a les empreses com per als particulars. Més enllà d’això, la simple presencia d’un insecte pot arribar a malmetre seriosament la imatge d’una empresa.

La desinsectació posa solució a aquests problemes, ja que té com a objectiu el control i l’eliminació dels insectes.

desinsectacio1
desinsectacio2
desinsectacio3

Què és?

És la prevenció i el control de tot tipus d’insectes, comuns o voladors, com paneroles, formigues, vespes, xinxes, mosques, mosquits, puces… mitjançant tècniques físiques o químiques.

Quin és el nostre mètode de treball?

El primer que realitzem és un diagnòstic i inspecció de la zona afectada per tal de determinar el tipus d’insecte, la quantitat i l’origen de la plaga. A continuació, establim el tractament òptim, adaptat a cada cas específic. A partir d’això, el personal qualificat s’encarrega d’utilitzar l’equipament i els productes homologats idonis per resoldre cada situació amb èxit.

Per què és necessària?

La desinsectació és necessària per prevenir tot tipus de malalties provocades o transmeses pels insectes. També és convenient quan la presència d’insectes pot arribar a malmetre la imatge d’una empresa.