TRACTAMENTS A LA FUSTA

Tèrmits FustaL’espècie de tèrmit que habita a la Península és subterrani. Construeix els termiters sota terra, i surt a través de túnels per buscar la cel·lulosa de què s’alimenta, principalment en forma de fusta.

Lamentablement, la forma més habitual de detectar la presència de tèrmit és a partir dels danys que produeixen als elements de fusta o aglomerat.

En cas que hi hagi una possible infestació de tèrmits, Stop Plagues fa un estudi preliminar, amb una anàlisi visual de danys, recollida de mostres, inspecció i localització d’elements que confirmin la seva presència (fins i tot encara que no s’hagin detectat danys), observació de l’entorn i presa de fotografies.

Amb les dades recollides, es realitza un informe detallat de danys, amb recomanacions urgents i passives, o de manteniment, amb el tractament adequat i el pressupost per portar-lo a terme.

Més informació sobre Tèrmits i Corcs