DESRATITZACIÓ

Els rosegadors (rates i ratolins) solen causar grans molèsties: desprenen fortes pudors, deixen excrements arreu, provoquen danys estructurals, fan malbé instal·lacions de cables elèctrics i canonades, destrueixen materials d’embalatge…, entre d’altres. A més, amb les seves constants mossegades malmeten i contaminen els aliments i l’aigua, i poden propagar malalties diverses. És per això que és important, prevenir-los, controlar-los i eliminar-los a través de la desratització.

424_notrac_blox
461_af_rat_box2
Funny rat isolated on white background

Què és?

La desratització és el conjunt de mètodes de control passius o actius que s’apliquen per controlar i eliminar el nombre de rosegadors o evitar-ne la presència.

Quin és el nostre mètode de treball?

El primer que realitzem és una inspecció i diagnòstic de la zona afectada per tal de determinar la quantitat i l’origen de la plaga. A Stop Plagues utilitzem diferents sistemes com les caixes de rates i/o raticides. Una vegada s’ha fet l’anàlisi de la situació, escollim el millor sistema i el més eficaç segons cada cas segons la normativa vigent. La nostra empresa utilitza diferents sistemes com la trampa de ballesta, les menjadores de seguretat, els raticides o rodenticides homologats i d’última generació. També fem prevenció i evitem la presència de rosegadors amb diversos mètodes.

Per què és necessària?

Controlar i eliminar rates i ratolins és imprescindible per evitar nombrosos danys i molèsties, i per prevenir la propagació de malalties.