Morrut de les palmeres

The red palm weevilA Stop Plagues realitzem diferents tractaments de prevenció per a palmeres i eliminació de la plaga de l’escarabat morrut.Aquest insecte colonitza moltes espècies de palmeres. A la zona mediterrània afecta principalment a Phoenix canariensis i també a Phoenix dactylifera, la més estesa al nostre territori. Les menys afectades són les del gènere Washingtonia.

És molt difícil detectar la presència de la plaga dins de les palmeres. Els símptomes externs es manifesten en un assecament de les fulles centrals de la corona. Quan avança l’atac les fulles centrals engrogueixen i es marceixen, de forma que en poques setmanes, la pràctica totalitat de la corona es veu afectada, originant la mort de la palmera.

Com a mesures preventives, cal evitar ferides i podes a les palmeres, especialment a l’estiu. Elaborem els tractaments preventius i curatiu segons el protocol establert pel departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.