ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES

La seguretat alimentària i ambiental tenen cada vegada més pes en els controls de qualitat de les empreses. És indispensable que les indústries, els establiments agroalimentaris i turístics, i també l’administració local sotmetin les seves instal·lacions a anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques de productes alimentaris i aigües. Amb aquestes anàlisis, s’avaluen els sistemes de qualitat implantats i es demostra el compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat alimentària i ambiental.

Qualsevol incompliment d’aquesta legislació pot costar molt car a la seva empresa. Per això Stop Plagues us ofereix aquests serveis:

Productes alimentaris:

 • Detecció de microorganismes alterants, microorganismes patògens, microorganismes indicadors de manca d’higiene
 • Composició nutricional.
 • Residus contaminants i metalls.Anàlisis microbiològiques Stop Plagues

Aigües:

 • Anàlisis d’aptitud de les aigües de consum humà. Real decret 140, pous, etc…
 • Caracterització fisicoquímica de les aigües residuals.
 • Estudi d’indicadors biològics dels processos de depuració de les aigües residuals.
 • Caracterització sanitària i agronòmica de les aigües per a reg.
 • Anàlisis de qualitat de les aigües de bany (piscines).
 • Índex de Langelier.
 • Anàlisis de la potabilitat.

Control de l’eficàcia dels plans de neteja i desinfecció:

 • Control higiènic de les superfícies i de la qualitat de l’aire.