Formigues

 

formiga
formiga

Les formigues són insectes socials que viuen en colònies. El seu punt màxim d’activitat comença amb l’arribada del bon temps i acostuma a durar fins a finals de novembre. S’introdueixen als habitatges buscant aliment i ho fan pels llocs més insospitats, com a canonades de desguàs de les façanes o conduccions elèctriques. Aquests insectes, tot i ser tan petits, poden ocasionar més d’un problema a la nostra llar o negoci:

• Contaminar els aliments o zones esterilitzades.

• Pèrdues econòmiques, en cas que calgui llençar aquells aliments i productes que estiguin contaminats.

• Problemes de reputació, ja que unes condicions antihigièniques poden provocar pèrdues greus en el negoci.

Per fer un tractament contra les plagues de formigues, primer cal determinar de quina espècie de formiga es tracta per aplicar el tractament més eficient contra aquesta plaga.