Garantia

Stop Plagues S.L. es troba inscrita al Registre Oficial d’ Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) amb el nº GI0013S-SA i inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides per Tractaments a Tercers per a la prevenció i control de la Legionel·losi amb el nº 5889CAT-LgGi.

El personal que realitza les aplicacions es troba en possessió del carnet d’aplicador DDD atorgat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Tots els productes que utilitzem es troben registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum.

Garantim l’eficàcia dels tractaments mentre hi hagi vigència de contracte. Això és possible gràcies al nostre sistema de treball, doncs, en la majoria de situacions, els plans d’actuació que es preveuen, tenen durada i seguiment d’un any i amb aquest termini es garanteix el total control de la plaga.

Stop Plagues S.L. forma part d’ ADEPAP, l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya. També formem part de NPMA (National Pest Management Association. USA) l’organització més important del nostre sector a nivell mundial i CEPA (Confederation of European Pest Control Associations).

El fet de ser membre de l’ADEPAP, fa que Stop Plagues apliqui els més rigorosos sistemes de control i qualitat a tots els seus serveis, per millorar-los i reduir al mínim el risc que aquest sector comporta.

 

Certificacions

Les actuacions de control de plagues que realitzem segueixen tots els principis del Control Integrat de Plagues. S’utilitzen les estratègies de control que tenen la capacitat de mantenir les espècies nocives per sota el llindar de tolerància, fent servir en primer terme, els factors naturals de mortalitat i en segon terme, els mètodes de control de la Lluita Integrada de plagues urbanes, essent tots aquests mètodes de control compatibles amb el medi ambient i la salut pública.

L’experiència, la qualitat, el servei i l’assessorament tècnic ofert, ens permet respondre a la majoria de les necessitats dels nostres clients, en sectors tan diversos com la indústria alimentària, sector industrial, sanitat, entitats públiques, educació, particulars i qualsevol altre sector o activitat que en els seus processos requereixi els nostres serveis. La nostra dinàmica de treball es basa en l’aspecte fonamental d’una atenció acurada i ràpida als nostres clients.

Arrel del creixement que hem experimentat, hem implantat un programa de gestió i adoptat les accions necessàries a tots els nivells de la nostra empresa, que assegura el compliment de tots els requisits dels nostres clients, incloent els relatius al servei, igual que el compliment de la Legislació vigent i altres requisits que l’organització subscriu.

Arrel de la implantació del SIG, al 2020 la certificadora Bureau Veritas ens ha concedit les certificacions per la normativa de qualitat ISO 9001:2015 i la normativa de medi ambient ISO 14001:2015.