Garantia

Stop Plagues S.L. es troba inscrita al Registre Oficial d’ Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) amb el nº GI0013S-SA i inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides per Tractaments a Tercers per a la prevenció i control de la Legionel·losi amb el nº 5889CAT-LgGi.

El personal que realitza les aplicacions es troba en possessió del carnet d’aplicador DDD atorgat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Tots els productes que utilitzem es troben registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum.

Garantim l’eficàcia dels tractaments mentre hi hagi vigència de contracte. Això és possible gràcies al nostre sistema de treball, doncs, en la majoria de situacions, els plans d’actuació que es preveuen, tenen durada i seguiment d’un any i amb aquest termini es garanteix el total control de la plaga.

Stop Plagues S.L. forma part d’ ADEPAP, l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya. També formem part de NPMA (National Pest Management Association. USA) l’organització més important del nostre sector a nivell mundial i CEPA (Confederation of European Pest Control Associations).

El fet de ser membre de l’ADEPAP, fa que Stop Plagues apliqui els més rigorosos sistemes de control i qualitat a tots els seus serveis, per millorar-los i reduir al mínim el risc que aquest sector comporta.