LEGIONEL·LA

Què és?

La legionel·la és un bacteri en forma de bacil que habita en medis aquàtics.

Anàlisis Legionel·la

Per tal de poder viure i reproduir-se és necessari que l’espai reuneixi unes característiques de temperatura, matèria orgànica i oxigen concretes.

Existeixen més de 48 espècies diferents de legionel·la, però fins avui la considerada més perillosa per a la salut humana pel seu gran poder de reproducció i infecció és l’anomenada Legionel·la pneumophila.

Quin és el nostre mètode de treball?

Stop Plagues posa a la seva disposició tots els mitjans tècnics que, a cada moment, permetin obtenir els millors resultats en la prevenció i control de la legionel·losi.

Realitzem el nostre treball a nivell autonòmic, complint amb tots els requisits necessaris per fer aquests tractaments, segons el Reial Decret 865/2003 i les normes de la Generalitat de Catalunya. Els nostres clients s’ asseguren un correcte tractament i una resposta tècnica adequada tant en instal·lacions molt específiques com en aquelles que són més simples o genèriques.

El nostre mètode de treball habitual és el següent:

  • Visita de la instal·lació per a la recopilació de dades
  • Elaboració del pressupost sense compromís
  • Execució dels treballs el dia acordat amb el client.
  • Emissió del certificat de la desinfecció realitzada
  • Al cap de 15 dies, recollida de mostres per comprovar l’absència de legionel·la

També existeix la possibilitat de realitzar les revisions obligatòries del reial decret 865/2003 i fer l’assessorament tècnic, per millorar les instal·lacions, o davant una possible inspecció.