Control i prevenció de tot tipus de plagues.Oferim serveis de desinsectació, desratització, control d'aus, tractaments de la fusta i legionel·la.
Contacta'ns!